Zonterapi är en idealisk metod för att behandla och förebygga stressrelaterade besvär eftersom den inte bara råder bot på fysiska symtom utan också hjälper patienten att slappna av och på så sätt behandlar grundorsaken, det vill säga stress. Zonterapi är en behandling för hela människan, inte bara för enskilda symtom. Zonterapi är en säker och […]